Portefølje Styring

Vi samler information omkring virksomhedens samlede portefølje af aktiviteter og skaber et overblik over disse. På denne måde sikrer vi at virksomhedens ledelse kan holde overblik over de løbende aktiviteter samt give dem den fornødne opmærksomhed.

Interessent Håndtering

En vigtig del af arbejdet med at få skabt fremdrift mod virksomhedens mål er at kommunikere med og involvere virksomhedens interessenter. Vi planlægger og samarbejder med jer om at udarbejde en strategi for, hvordan virksomhedens interessenter skal plejes.

Forandringsledelse

Vi hjælper din virksomhed med at planlægge og gennemføre forandringer i virksomheden. Når der skal gennemføres forandringer i en virksomhed er det er vigtigt, at der samtidigt med forandringerne er løbende fokus på kulturen i virksomheden og på hvordan subkulturer i virksomheden kan påvirke forandringsprocessen og dens fremdrift.

Coaching og Motivation

Man kommer længere med en gulerod end med en pisk, så vi sørger for at der indarbejdes coaching og motivering af medarbejderne i virksomhedens aktiviteter for at holde gejsten oppe til målet er nået.

Team Spirit

Virksomheden kan skabe hurtigere og bedre resultater, når medarbejderne går i samlet flok. En del af vores ydelser omfatter at indstille medarbejderne på at samarbejde mod virksomhedens fælles mål og på denne måde skabe fremdrift og opnå synergi effekt ved medarbejdernes fælles og samlede indsats.

Plads til de skæve indslag

Selvom vi har travlt og skal nå de planlagte mål, kan vi også have det sjovt ind i mellem og derved skabe plads til kreativitet og alternative løsninger. Som en del af vores ydelser er vi med til at skabe et arbejdsmiljø, hvor man lytter til hinandens input og undersøger om der er en anden og bedre måde at gøre tingene på.