CASE: Mærsk Olie og Gas A/S

Beskriv det projekt/de projekter hvor du har samarbejdet med Pippi Consult

Caroline var programleder på et stort Identity and Access Management program, der blev udrullet globalt i Mærsk Olie og Gas.

Hvad var Pippi Consults rolle i det samarbejde?

Programleder, massiv interessenthåndtering og kommunikation til organisationen samt overordnet tovholder på hele programmet.

Beskriv de resultater/fordele jeres firma fik ud af samarbejdet med Pippi Consult

Caroline var meget stærk til interessent håndteringen af et program som dels var bundet af mange politiske interesser og hvor det til dels ikke var særligt synligt for brugerne hvad fordelene ved det nye system ville blive. Caroline formåede at manøvrere på tværs af geografi og faglige grupper i en komplex organisation og at skabe nogle gode resultater sammen med sit team.

Hvorfor vil du vælge at samarbejde med Pippi Consult næste gang?

Fordi Caroline har forståelse for forretningen og hvordan man kan implementere et stort program samtidigt med at den daglige drift også skal fungere. Og på grund af den gode interessenthåndtering.

Rasmus F. Elkjær, Head of Global Infrastructure, Mærsk Olie og Gas A/S

CASE: Post Danmark Logistik A/S

Beskriv det projekt/de projekter hvor du har samarbejdet med Pippi Consult

Caroline blev ansat som chef for vores Projekt Portefølje Kontor.

Hvad var Pippi Consults rolle i det samarbejde?

Hun skulle opbygge et Projekt Portefølje Kontor og organisere og strukturere vores processer omkring styringen af projekt porteføljen samt forbedre vores processer omkring projektledelse. Caroline havde ansvaret for 9 projektledere i Projekt Portefølje Kontoret.

Beskriv de resultater/fordele jeres firma fik ud af samarbejdet med Pippi Consult

Caroline var hurtig til at skabe et overblik over vores projekt portefølje og få sat god struktur på regelmæssig rapportering og opfølgning på fremdrift i projekterne. Dette gav os i ledelsesgruppen gennemskuelighed over projekt porteføljen og derved en bedre mulighed for at prioritere ressourcer og de forskellige tiltag.

Hvorfor vil du vælge at samarbejde med Pippi Consult næste gang?

Caroline havde et godt overblik over projekt porteføljen og hvordan den linkede op til vores strategi og vi havde nogle gode diskussioner omkring projekternes vigtighed i forhold til strategien samt prioritering i forhold til denne. Desuden er Caroline god til at sparre med projektlederne og udfordre dem i deres arbejdsgange og derved gøre plads til forbedringer i de daglige arbejdsprocesser.

Claus F. Mikkelsen, CFO, Post Danmark Logistik A/S

CASE: Atos IT Solutions and Services A/S

Beskriv det projekt/de projekter hvor du har samarbejdet med Pippi Consult
Et globalt program for vores kunde Novozymes hvor vi skulle opdatere alle brugeres computere hos kunden.

Hvad var Pippi Consults rolle i det samarbejde?
Caroline var program leder og ansvarlig for alle leverancer samt for kommunikationen til kunden. Dette involverede også forventningsafstemning og at sikre overensstemmelse mellem kundens forventninger og Atos’ leverancer til kunden.  Samt forandringsledelse med træning og workshops ude hos kunden.

Beskriv de resultater/fordele jeres firma fik ud af samarbejdet med Pippi Consult
Caroline sørgede for at program omfang og leverancer blev afklaret og aftalt og leveret til kunden. Desuden gjorde Caroline en stor indsats for at få samarbejdet med kunden til at fungere optimalt og sikre buy-in fra relevante interessenter.

Hvorfor vil du vælge at samarbejde med Pippi Consult næste gang?
Caroline er en engageret og kompetent programleder, der involverer og håndterer interessenterne professionelt og hun er god til at skabe samarbejde mellem projektteamet og kunden.

Lars Veggerby, Head of Project Office, Atos IT Solutions and Services A/S

CASE: IBM Danmark

Beskriv det projekt/de projekter hvor du har samarbejdet med Pippi Consult
Programmets mål var transformation/migration af Danske Banks Windows baserede server platform. Dette omfattede konsolidering, virtualisering, O/S opgradering samt at supportere kundens applikations tests. Programmet skulle udføres på 1600 servere med 200+ individuelle applikations systemer. Jeg havde ansvaret for 14 projekt ledere og i programmet blev benyttet mere end 150+ medarbejdere. Programmet leverede succesfuld migrering af mere end 120 systemer.

Hvad var Pippi Consults rolle i det samarbejde?
Caroline var ansvarlig for 20 projekter med 20 systemer som skulle migreres.

Beskriv de resultater/fordele jeres firma fik ud af samarbejdet med Pippi Consult
Caroline havde en direkte tilgang til at takle svære udfordringer, hvilket resulterede i at udfordringerne blev løst før de blev til store problemer for kunden. Caroline baserer sin beslutnings proces på facts og hun har en godt øje for vigtige detaljer hvilket gjorde samarbejdet til en succes.

Hvorfor vil du vælge at samarbejde med Pippi Consult næste gang?
Jeg vil anbefale Caroline som portefølje leder baseret på hendes ledelsesfærdigheder og de resultater hun formåede at skabe. Caroline har en åben og ærlig tilgang til ledelse og til portefølje styring.

Jon Karlsson, Head of Project Portfolio Office, IBM Danmark

CASE: Mærsk Line

Beskriv det projekt/de projekter hvor du har samarbejdet med Pippi Consult

Hvad var Pippi Consults rolle i det samarbejde?

Beskriv de resultater/fordele jeres firma fik ud af samarbejdet med Pippi Consult

Hvorfor vil du vælge at samarbejde med Pippi Consult næste gang?

CASE: IBM Danmark

Beskriv det projekt/de projekter hvor du har samarbejdet med Pippi Consult

Hvad var Pippi Consults rolle i det samarbejde?

Beskriv de resultater/fordele jeres firma fik ud af samarbejdet med Pippi Consult

Hvorfor vil du vælge at samarbejde med Pippi Consult næste gang?

CASE: CSC Danmark A/S

Beskriv det projekt/de projekter hvor du har samarbejdet med Pippi Consult

Hvad var Pippi Consults rolle i det samarbejde?

Beskriv de resultater/fordele jeres firma fik ud af samarbejdet med Pippi Consult

Hvorfor vil du vælge at samarbejde med Pippi Consult næste gang?

CASE: Nokia Mobile Phones Danmark

Beskriv det projekt/de projekter hvor du har samarbejdet med Pippi Consult

Hvad var Pippi Consults rolle i det samarbejde?

Beskriv de resultater/fordele jeres firma fik ud af samarbejdet med Pippi Consult

Hvorfor vil du vælge at samarbejde med Pippi Consult næste gang?